Het productaanbod voor mijn medewerkers aanpassen

Aan de hand van een minicatalogus stel je een vooraf gedefineerd productassortiment samen zodat je medewerkers enkel uit dit beperkte assortiment kunnen bestellen.

Of je zelf zo'n minicatalogus kan opstellen, hangt af van de gebruikersrechten die je hebt voor de Lyreco webshop. Doorgaans wordt dit uitgevoerd door je Lyreco accountmanager die, in overleg met je aankoper of bedrijfsverantwoordelijke, het beperkte assortiment vastlegt in een minicatalogus en die dan toewijst aan jouw klantnummer. Het beheer van een minicatalogus kan ook worden toegewezen aan iemand binnen je bedrijf die dan de rol van ''goedkeurder'' op zich neemt.

Beschik je zelf over de juiste gebruikersrechten om een minicatalogus aan te maken, ga dan als volgt te werk:

1.  Login op de webshop met je gebruikersaccount en ga via jouw Profiel naar Catalogus beheer en klik daar op het vinkje om de keuzelijst te openen.

minicatalogus-1.JPG

2. Kies in het menu dat zich opent voor de optie Mini Catalogus.

minicatalogus-2.JPG

3. Klik op de groene knop Mini catalogus aanmaken.

minicatalogus-3.JPG

4. Geef je mini catalogus een naam, bepaal de status van je mini catalogus en klik vervolgens rechtsonder op de groene knop AANMAKEN.

minicatalogus-4.JPG

Hier kan je ook reeds een sjabloon van een Excel-bestand downloaden via hetwelke je een lijst kan samenstellen om specifieke producten toe te voegen aan je mini catalogus.

 

Eens je een minicatalogus hebt aangemaakt moet je er ook nog producten aan toevoegen.
Dat kan op 3 verschillende manieren:

1. Producten in bulk toevoegen

Download bij het aanmaken van de minicatalogus het sjabloon van het Excel-bestand, vul dat bestand in met de productreferentienummers en de status Toegestaan en laad vervolgens dat Excel-bestand op in je minicatalogus. Op die manier kan je producten in bulk toevoegen aan de minicatalogus.

minicatalogus-6.JPG

2. Producten individueel toevoegen

Zoek in je minicatalogus een product op aan de hand van het productreferentienummer en klik op het groene vinkje om het product de status Toegestaan te geven.

minicatalogus-5.JPG

3. Producten per categorie of subcategorie toevoegen

Ga in je minicatalogus via het drill-down menu per productcategorie naar de producten die je wenst toe te voegen en klik per categorie, subcategorie of product op het groene vinkje om de status Toegestaan toe te kennen.  

minicatalogus-7.JPG