Wat is de leveringsstatus van mijn bestelling?

Je kan online volgen in welke fase zich de levering van je bestelling bevindt.

1. Login op de webshop met je gebruikersaccount en ga via jouw Profiel naar Order historie.

leveringsstatus-1.JPG

2. Zoek via het ordernummer naar je bestelling of klik in het overzicht op één van je bestellingen waarvan je de details wenst te raadplegen.

leveringsstatus-2.JPG

3. Klik in het detailscherm van je bestelling bovenaan op de knop Controleer de leveringsgegevens.

leveringsstatus-3.JPG

4. Consulteer de leveringsstatus van je bestelling

leveringsstatus-5.JPG

of

5. Op orderniveau kan je ook informatie vinden over de diverse leveringsstatussen van de bestelling.

leveringsstatus-6.JPG

Hier kan je de volgende mogelijkheden aantreffen:

  • Niet verzonden: er heeft nog geen levering plaatsgevonden (alle producten moeten nog geleverd worden) of het gaat om een geannuleerde of geweigerde levering
  • Gedeeltelijk verzonden: bepaalde producten van de bestelling zijn reeds geleverd en andere producten van diezelfde bestelling moeten nog geleverd worden
  • Verzonden: alle producten van een bestelling zijn geleverd
  • Geannuleerd: de volledige bestelling werd geannuleerd